Колледж миссиясы: Қоғам талабына сай адамзаттық рухани құндылықтар мен қалыптасқан білімді, жаңашыл, құзыретті мамандарды дайындау
Қаз Рус Eng
» » Психологиялық қызмет
Колледж туралы

Психологиялық қызмет

2021-2022 оқу жылында колледж бойынша

педагогикалық ұжым, ата-ана, білім алушылармен

жүргізілетін психологиялық жұмыстың жылдық жоспарыПсихологиялық қызметтің мақсаты:

 • Оқу- тәрбие үрдісін ғылыми психологиялық қамтамасыз ету.
 • Білім алушыларға ,педагогикалық ұжымға,ата- аналарғапсихологиялыққолдаукөрсете отырып,қарым- қатынас сферасындабіліктілікпендағдыны дамыту.
 • Өзін- өзі реттеу, стреспен күресу дағдыларын жаттықтыру.
 • Психологиялықалдын- алу,ағарту жұмыстарын ұйымдастыру.
 • Өмірдің қиын жағдайына тап болған балалармен жұмыс, тұрмыстық зорлықзомбылықтың алдын алу, балалар мен жасөспірімдердің бойында позитивті өмірлік ұстанымын қалыптастыру,жасөспірімдердің деструктивтікағымдарға тартылуының алдын алу.

Міндеттері:

 • Әрбір адамға мақсаты айқын тұлға болып қалыптасуынаәсер ету;
 • Әрбір адамның өзмінез-құлқыныңмүмкіндіктерін ашуға көмектесу

мақсатындажеке ,топтықкеңестер беру;

 • Бәсекегеқабілетті маман даярлауға алғы шарттар жасап, топтық шаралар

ұйымдастыру ;

 • Ұжымдажағымдыпсихологиялықахуалдыңболуына әсер ету;
 • Балаларды танымдықдаму жағынан бір-бірімен ажырату, зерттеулер жүргізу;
 • · Студенттердің кәсіби маман болуына қолдау көрсету.

                                                         Психодиагностикалық бағыт


Мақсаты:Білім алушылардың ерекше қабілеттерін тұлғалық, танымдық жас ерекшелікөлшемдерінің дамуын диагностикалау.


р/сЖұмыстың мазмұныЖүргізілу формасыҚай топтың тың оқушыларыменжүргізіледіЖүргізілетін уақытыЗерттеу әдістемесінің мақсаты, әдістемені ұсынушы

І блогСтудентердің оқу мотивациясына және жаңа ортаға бейімделуін анықтау
1А.Г. Маклакова және С.В. Чермякинаның «Бейімделушілік»Көп деңгейлі тұлғалық сауалнама
сы
1-2 курсІ семестрТұлғаның бейімделуін жан-жақты зерттеу.
2.Үрейленуді зерттеуге арналған Ч.Д. Спилбергер және Ю.Л. Ханин әдістемесі.

СауалнамаТұлғалық үрейлену – тұлғаның жеке ерекшеліктеріне байланысты түрлі стрессор әсеріне ұшырауы жөнінде ақпаратты білу.
3.А. Леонова модификациялаған К.Изард «Дифференциалды эмоциялар шкаласы» әдістемесі.Дифференц иалды эмоция шкаласы1-3 курсК.Изардтың дифферен-циалды эмоция шкаласы басым эмоционалды күйді, эмоцияның маңыздылық шамасы арқылы зерттеу үшін қолданылады.

ІІ блог Студенттердің психикалық денсаулығын зерттеу
7.Вассерманның Л.И. әдістемесі

Сауалнама2-4 курсІ семестрНевротизация деңгейін тексеруге арналған Эмоционалды ашушаң-дықтың айқын көрінісі, нәтижесінде жағымсыз уайымдаулар пайда болуын анықтау
8.«Өзін – өзі белсенді етуші тест»Сауалнама1-2курсСтудент тұлғасын өзін – өзі белсенді ету деңгейін психологиялық денсаулықтың конструк-тивті факторы ретінде айқындау .

ІІІ блог Өзін-өзі тануға бағыттау
10Саусағыңыздағы сурет сіз жайлы не айтып береалады?
дүние танымын кеңейту.
Зерттейотырып, ақпараттан дыру.4 курсІсеместр

Өзінің ішкі жан дүниесін тану және дерматоглификағылымы туралы
11«Әдемілігіңіз ішкі әлеміңізге сай келеме»Сұрақнама2 - 4 курсӨзіне баға беру деңгейін анықтау.
12Өзіндік бағалау әдістемесіСұрақнама1-2 курсӨзін-өзібағалаушкаласынанықтау.ФБ196 б.
13Арт терапия әдісінің элемент- тері арқылыжұмыс жүргізу. «Базалық қажеттіліктехникасы»,К.Юнг теникасыАрт терапия1-4 курсОқушылардың өзін-өзі анықтауына жағдай жасау

 • «Жаңбыр астындағы адам» әдістемесі
 • «Болашақ мамандығым туралы ойланғандағы сезімім»
 • «Алтыншы сезім» машығы.
Жобалау тест1-курсІсеместрӨте дәлдік хабар бере алатын әдістеме. Адамның эго күшініңдиагностикасына, оныңжағымсызжағдайларғақарсытұруқабілетінебағытталған.

ІV блог Мінез -құлық акцентуациясын, темпераменттіанықтау
14Темпераментіңді анықтау

ТестІ курсІ
семестр

Жеке тұлғаның темперамент ерекшелігін анықтау
15«Психогеометрия»Тест1-2 курсМінез-құлық ерекшелігін анықтау
16«Сіз қандай сурет салуды ұнатасыз?»Жобалау тестСурет арқылы мінез ерекшелігін анықтау
( Ф.Бизакова ПТ 241б)
17«Сіздің мінезіңіз қандай?»СауалнамаОқушы мінезін, көңіл-күйін анықтау.ФБ246б.
18.
18
Егер сіз геометриялық фигура болсаңыз, онда сіз болар едіңіз...

ТестЖеке тұлғаныңдаралық қасиетін анықтау
19Сіздің мінезіңіз қандай?Сауалнама2-3 курсМінез, көңіл-күйдіанықтау ФБ246 б
20

Жұдырықты жұмып, өзіңізді таныңыз. Суретті тест1-3 курсМінез типін анықтау

Құндылықтартар конструкциясын зерттеу
21М. Рокичтің құндылықты бағдарлар әдістемесі

Тұжырым-дама1-4курс


І семестрӘлеуметтік – психологиялық құндылықтардызерттеу әдістемесі.
22«Адам құндылықтары..!»

Ой талқыӨзінің жеке бас құндылықтарын түсінуге , құрметтеуге,санасуға бағыттау.
23Тұлғалық терминалды құндылықтар жүйесі бойын-ша салыстырмалы жиынтық мәліметтеріЖағдаятДүние танымдарын дамыту. Ойлау қабілеттерін арттыру.
24Кәсіби болашақ еңбек жолында сіз үшін не маңызды, бағалаңыз?ТұжырымдамаКәсіби ойлау көзқарастарын зерттеу.
25«Отбасылыққобалжуды анықтау» ,«Отбасыжарастығы»СауалнамаИндивидтің жалпы қобалжуын зерттеу, оның отбасына деген көзқарасы және отбасының оны қалай қабылдайтынын анықтау
Отбасындаға ата-ана мен бала арасындағы қарым-қатынасты анықтау.

Психотүзету (психокоррекция) және дамыту

Мақсаты: Білім алушыныңпсихикалық және тұлғалық дамуындағы ауытқуларды

болдырмау, жалпы оқу дағдысы мен біліктілікті дамыту.

р/сЖұмыстың мазмұныЖүргізілу формасыУақытыҚай топтың студенттеріменжүргізіледіӘдістеменің мақсатыКім жүргізеді
І блог Студенттердің психологиялық денсаулығын дамытудың психокоррекциялықбағдарламасы және қалыптастырушы эксперименттің нәтижелері
1Интегралды -тұлғалық қасиеттер компоненті «Саусақтар»Жаттығу-лар топтамасы
Ісеместр1 -3 курсПсихологиялық денсаулықкомпоненттерін дамыту, психологиялық денсаулық ауытқуларын психологиялық әдістермен түзету, психологиялық денсаулықтыңалдын алуПедагог
психолог
Рабай К.Т.
2.Рефлексиялық компонент «Өзін-өзі таныстыру»
3.Құндылық-мағыналық және рухани-адамгершілік компоненті «Тілектестік»
4.«Визуализация»
Эмоционалдық компонент «Менің көңіл-күйім» жаттығуы

Танымдық белсенділікті дамыту, тузету жаттығулары
5.«Бейненіқұрастыр»

Ойын, жаттығу- тренингтер,ойын- жұмбақтар.

І семестр1 -2 курс


Қиылған әр түрлі геометриялық фигуралардан белгілі бір бейнені құрап жасауға үйрету. Түстердің үйлесімділігін сезінуге, сурет салу, жапсыру кезінде заттардың құрылысын көзге елестете білуге, ойлау мен қиялды дамытуға әсер ету. Ойлау процестерінің даму деңгейін анықтау және олардың интеллектуалдық қабілетін дамыту. 
Қысқа мерзімді есті, еске сақтау қабілетті, ес арқылы қабылдауды дамыту.ФБ 32-33б.
Логикалық ойлау
қабілетті дамыту.
Педагог-психолог
Изимова Г.Н.
6.«Анаграммалар» әдістемесі. 
7.Ес процесін дамыту
8.ЛогикалықойдыдамытуәдістемесіГрафикалық -сандық тест.
9.«Секіреміз ,сергиміз»Жаттығу-лар топтамасыТанымдықдаму, сергіту жаттығулары арқы шаршау, өшу синдромдарын қалыпқа келтіру.
10.«Эмоция және біз»ТренингӨз эмоциясынбасқара білуге, эмоцияныңөмірдегі орынынтүсінугежәне эмоцияныңмаңызын түсіндіру.

Өз-өзін тану арқылы, мінез- құлық ерекшеліктерінің сапалығын арттыру
11.«Өзіңдітәрбиелеу- адамдықтың белгісі»ЛекцияІІ семестр2-4 курсЖастардыңөзін-өзі тәрбиелеуіне әсер ететін түрткілерді, олардың санасына жеткізу.Изимова Г.Н.

12.«Мінсізмінез - құнды қасиет!»

Ой – тұжырымБарлық оқырмандар үшінДәліздегіпсихолологиялықбұрыш арқылы жарияланып,оқырманжастардыңсанасын мінез-құлықтың жағымсыз жақтарынан арылуға, өзін тәрбиелеуге бағыттау.

Құндылықтар және отбасылық құндылықтар тақырыбындағы түсініктерінтүзете-дамытыу
13.

Мәңгілік адамгершілік құндылық

Тренинг-сабақІІ семестр1-4 курс

Адам өмірінің сипаты мен өмірден өзіндік орнын табу,өмірлік бағдарын айқындай алу.«Адамгершілік» құндылығының мәнін ұғыну.Рабай К.Т.
14.

«Толеранттылық әлемді сақтайды»

Тренинг
Демократиялық қоғамдағы адам өміріндегі толеранттылықтың маңыздылығын түсіндіру.
15.

«Отбасы құндылығы»

Тренинг
Ата - ана және бала қарым - қатынасын өзара байланысын қалыптастыру, отбасының негізі өмірдің ұйытқысы, киелі қасиетке ие болу сыры, отбасы тәлімінің мәні туралы түсініктерді кеңейту
16.

« Бақытты отбасының құпиясы неде?»

Психолог
кеңесі
.Отбасы, ата-ананыңорны мен рөлі туралы ой түрткі салу, оқушы- ларды жанұядағы сыйластыққа, адам-гершілікке, инабат-тылыққа тәрбиелеу
17.

Қорытынды сабақ: «Адамқұндылықтары..!»

Кеңес беру
Жасұрпақтың санасына сәулелі оты маздата танымдық дүние танымын аша кеңес беру


Ағартушылық- психопрофилактикалық бағыт
Мақсаты:Тұлғалық дамуындапсихикалық-педагогикалық босаңсуы байқалған
студенттермендамыту жұмыстарын жүргізу. Сәтсіздіктердің алдын-алу.
р/сЖұмыстың мазмұныЖүргізілу формасыУақытыКай сыныптың оқушылары мен жүргізіледі Әдістеменің мақсатыКім жүргізеді
1«Адам өміріндегі қарым-қатынас»ТренингІ семестр1-4 курсТопта жағымды қарым-қатынас орнату.Колледж психологтары

2Қазақта жігіттер бар нарқасқа, жарқылдаған алмас па?!

Топтық сайысІІ семестр1-3 курсЖастар бойындағы патриоттық сезімдерін одан әрі дамыта отырып, ұлттық салт-дәстүрлеріміздіңұмыт болуының алдын алу.Педагог-психолог, бөлім меңгерушілері, топ жетекшілер
3«Өміріңе немқұрайлы қарама!»Тақырып тық кеңесІ семестр1-2 курсӨмір туралы қате түсініктердіңсанаға сіңуінің алдын-алу.Педагог-психолог
Рабай К.Т.

4.«Менің жан- дүниемнің сұлулығы»Тренинг ЖаттығуІІсеместрӨз бойындағы құнды қасиеттерді тануға, бағалауға, дамытуға психологиялық әсеретуПедагог-психолог
Изимова Г.Н.

5.«Қауесет»жаттығуыҚұндылық-мағыналық және рухани-адамгершілік компоненттерін арттыру
6.«Бүгінгі колледж түлегі, ертеңгі елдің тірегі»Дөңгелек үстелІІ семестр4 курсБолашақ мамандық иелерінің жауапкершілікті өз деңгейінде сезіне блулерін меңгерту.Педагог-психолог
Рабай К.Т.

7.«Әлеуметтік психоло-
гиялық жаттығулар»
ТренингҮнемі1-4 курсЕркіндікке, батылдыққа, сенімділікке тәрбиелеу

Педагог-психолог
Изимова Г.Н.
Әлеуметтік - диспетчерлік бағыт
Мақсаты: Психодиогностиклық зерттеу қорытындысымен анықталған жеке тұлғаларды
арнайы мамандармен жауапты тұлғардың қатысыменпсихологиялық қолдау.
Жұмыстың мазмұныЖүргізілу формасыҚай топ (курс) студенттерімен жүргізіледіЖүргізілетін уақытыЗерттеу әдістемесінің мақсатыЖауапты маман
1.«Бізге сеніңіз!»Психологиялық қолдау көрсету, кеңес беру1 курсІ семестрЖоғарғы қауіп тобына жататын немесе депрессиялық көңіл-күйдегі жасөспірім анықталғанжағдайда арнайы мамандарға жолдауСауалнама қорытындысына қарай іс-әрекет
2.Әлеуметтік жағдайын ескере отырып, білім алушыларға көмек ұйымдастыру.Бақылау, жеке кездесу.1-4 курсҮнеміҚолжетімді көмек түрлерінің ұйымдастырлуын назарда ұстау. Қамқорлық таныту. Психологиялық қолдау көрсету.Психолог,медбике, әлеуметтік педагог, БҚҚИ
3.Зерттеу нәтижелерімен дамуында психологиялық ауытқуы бар деп,танылған балаларды дәрігер мамандарға жолдау.Құжаттарын әзірлеу.1 курсУақытындаОқушыныңтұлғалықдұрысқалыптасуын, физиологиялық,психикалық денсаулығының қалыпты дамуын ескеру.Колледжедбикесі, психолог
4. Аз қамтылған отбасы балаларын колледж,облыс көлеміндегі ұйымдастырлатын көмек қорымен қамтамас етуді назар ұстау.
Тізімге ұсыну, хабарлау1-4 курсЖыл бойынаПсихологиялық қолдау көрсету арқылы,тұрмыстықжетіспеушіліктен түңілу, депрессия көңіл-күйдің алдын алу.Педагог-психолог